Bảng giá Hosting tại TGPWeb

Thuê trực tiếp đội ngủ kỷ thuật TGPWeb làm hoàn thiện

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm

HOST - Cá nhân 1

/Năm
đ 680.000
 • SSD Storage: 1 GB
 • CPU: 1 core
 • Ram: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 1
 • Addon domain: 0
 • Park domain: Không giới hạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free

HOST - Cá nhân 2

/Năm
đ 890.000 Trọn gói
 • SSD Storage: 2 GB
 • CPU: 1 core
 • Ram: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 2
 • Addon domain: 0
 • Park domain: Không giới hạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật 27/7365 Free
Popular

HOST - Doanh nghiệp A

Trọn gói
đ 1.200.000 Trọn gói
 • SSD Storage: 3 GB
 • CPU: 1 core
 • Ram: 1.5 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 3
 • Addon domain: 1
 • Park domain: Không giới hạn
 • Addon domain: 1
 • Hỗ trợ kỷ thuật 24/7/365 Free

HOST - Doanh nghiệp B

/Năm
đ 1.680.000
 • SSD Storage: 5 GB
 • CPU: 1 core
 • Ram: 2 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 1
 • Addon domain: 0
 • Park domain: Không giới hạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free

HOST - Doanh nghiệp C

/Năm
đ 2.450.000 Trọn gói
 • SSD Storage: 10 GB
 • CPU: 2 core
 • Ram: 2 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 2
 • Addon domain: 0
 • Park domain: Không giới hạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật 27/7365 Free
Popular

HOST - Doanh nghiệp D

Trọn gói
đ 3.500.000 Trọn gói
 • SSD Storage: 15 GB
 • CPU: 2 core
 • Ram: 4 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 3
 • Addon domain: 1
 • Park domain: Không giới hạn
 • Addon domain: 1
 • Hỗ trợ kỷ thuật 24/7/365 Free
QUICK NAVIGATION
Contact Me on Zalo
0974668700
×